Zakaj pri gradnji uporabiti les in kako zagotoviti kakovost izvedbe

Na kaj moramo biti pozorni pri uporabi lesa v gradnji, na kakšne načine zagotavljamo kakovost izvedbe lesene gradnje, čemu se moramo izogniti pri projektiranju in izvedbi za maksimalni izkoristek lastnosti lesa, predvsem pa preprečevanju napak, pojasnjuje dr. Iztok Šušteršič, vodja raziskovalne skupine Trajnostna gradnja z obnovljivimi materiali v InnoRenew CoE.

Pripravila: Sergeja Javornik
September 2021

SLOWOODLIFE_strokovno_v_lesu_Šušterič

Zaradi lahkosti in trdnosti je les posebej primeren za gradnjo na območjih z visoko potresno ogroženostjo. Foto: Shutterstock

Prednosti uporabe lesa je več, tako z vidika okoljskega vpliva, požarne in potresne varnosti kot prefabrikacije in vertikalnega nadgrajevanje lesenih stavb

SLOWOODLIFE_strokovno_v_lesu_Šušterič

Les ima približno takšno trdnost kot beton, a je od njega petkrat lažji. Foto: BigStock

SLOWOODLIFE_strokovno_v_lesu_Šušterič

Vnaprejšnja proizvodnja posamičnih delov lesene konstrukcije je bolj čista, natančna in bistveno skrajša čas gradnje. Foto: Marles hiše Maribor

SLOWOODLIFE_strokovno_v_lesu_Šušterič

Pravilno projektiran les je lahko bolj odporen na ogenj od jekla, ki pri 600 stopinjah Celzija že izgubi svojo konstrukcijsko trdnost.
Foto: BigStock

SLOWOODLIFE_strokovno_v_lesu_Šušterič

Napakam in nepravilnostim med gradnjo se je na kraju samem mogoče izogniti tudi z odlično izdelanim projektom in s sprotnim pregledovanjem tehnične dokumentacije. Foto: BigStock

Zakaj se ob potresu obnese bolje od betona

Kot strokovnjak za protipotresno projektiranje višjih lesenih objektov in protipotresno utrjevanje obstoječih zgradb postavlja v ospredje prednosti lesa za potresno varnost objektov. Zaradi lahkosti in trdnosti je les posebej primeren za gradnjo na območjih z visoko potresno ogroženostjo. »Les ima približno takšno trdnost kot beton, a je od njega petkrat lažji. Če primerjamo betonsko in leseno konstrukcijo, lesena konstrukcija za tretjino do polovice zmanjša potresne sile, za toliko pa so manjše tudi obremenitve na temelje,« razlaga.

Stereotip, da les ni požarno varen

»Les je neprimerno bolj odporen na ogenj od jekla. Jeklo pri 600 stopinjah Celzija že izgubi svojo konstrukcijsko trdnost. Beton je običajno armiran z jeklom, ki hitro prevaja toploto, zaradi česar lahko ob pretankem krovnem sloju pri požaru pride do podobne situacije kot pri jekleni konstrukciji. Nasprotno pa les zelo počasi prevaja toploto, gori na ustaljen in predvidljiv način, približno 0,7 mm/min, ob gorenju pa nastaja zoglenela plast, ki ščiti jedro lesa,« pojasnjuje razlike.

 

Kritične točke pri lesenih konstrukcijah v tem pogledu so denimo spoji, preboji, lesene fasade, prostor okoli dimnikov. Za povečanje požarne varnosti objektov, grajenih iz lesa, je treba že v fazi projektiranja prav tem posvetiti posebno pozornost. Dovolj masivni leseni elementi dosegajo zadostno požarno odpornost že sami, leseni elementi manjših prerezov pa potrebujejo dodatno zaščito.

Prednosti odvisne od natančnosti projektiranja

Ena od pomembnih prednosti lesa pri uporabi v gradnji je njegova prefabrikacija. Z vnaprejšnjo proizvodnjo posamičnih delov je les enostaven za obdelavo, za transport, za sestavljanje in tudi za shranjevanje. Vnaprejšnja proizvodnja posamičnih delov lesene konstrukcije bistveno skrajša čas gradnje. Gradnja je bolj čista in natančna, bolje jo je mogoče nadzorovati, obremenitev okolja s hrupom je nižja. »A mora biti pred njenim začetkom res vse brezhibno načrtovano in projektirano,« opozarja strokovnjak iz InnoRenew CoE.
Dodatne prednosti lesene gradnje so možnosti vertikalnega nadgrajevanja, s katerim dosežemo bistveno nižjo dodatno težo dograjenega dela v primerjavi z betonsko gradnjo. 

 

 

Kot primer uspešne nadgradnje navaja hotel v Termah Čatež, kjer so na ta način tudi starejši 4-etažni objekt, grajen na potresno aktivnem območju, brez dodatnega utrjevanja povišali kar za dve etaži.

Pomemben dejavnik, ki ga je prinesla praksa

Dr. Iztok Šušteršič je doslej vodil več kot 200 gradbenih projektov in koordiniral ali sodeloval pri desetih nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih na temo lesenih in hibridnih konstrukcij, novih adhezivov in potresne analize. Skupaj s sodelavci v projektantskem podjetju je prejel nagrade za posebne dosežke na področju lesene gradnje. V svojih nastopih in predavanjih postavlja v ospredje pomen kakovosti izvedbe lesene gradnje. To je mogoče zagotoviti s pravilnim načrtovanjem, pri katerem je treba upoštevati veljavno zakonodajo, želje investitorja in specifičnosti lesa. »Napakam in nepravilnostim med gradnjo se je na kraju samem mogoče izogniti predvsem z odlično izdelanim projektom, s pomočjo kontrole kritičnih mest, s sprotnim pregledovanjem tehnične dokumentacije, nadzorom gradbišča, foto dokumentiranjem in beleženjem aktivnosti; seveda pa je idealno, da je realizacija gradnje na koncu popolnoma skladna s projektom,« povzema najpomembnejše kriterije zagotavljanja kakovosti dr. Iztok Šušteršič.

SLOWOODLIFE_strokovno_v_lesu_Šušterič

Foto: BigStock

Proizvodnja lesa zahteva zgolj vodo, sončno energijo in CO₂, pravi dr. Iztok Šušteršič, a obenem opozarja, da zgodba o obnovljivosti
ne bi zdržala, če les ne bi prihajal iz gozdov, v katerih trajnostno gospodarimo. V Sloveniji trenutno posekamo približno dve tretjini
naravnega prirastka gozdov, torej imamo še vedno dovolj rezerve tudi za povečane količine lesa v gradbenem sektorju.

SLOWOODLIFE_banner_GR

Uživamo, ko lahko z vami delimo naše navdušenje do lesa.
Če želite prebrati več takih člankov, vas vabimo, da se naročite na naše novice!

Morda vas zanima tudi:

SLOWOODLIFE_strokovno_v_lesu_Leskovar

Stavbe in energija – kakšna pojmovanja so v rabi in kaj pomenijo

Trenutno je v uporabi precej različnih poimenovanj, ki določajo tipe hiše glede na energijsko učinkovitost. V okviru veljavne nacionalne zakonodaje in določanja energetskih razredov stavb z energetsko izkaznico lahko stavbe razvrščamo v različne razrede, denimo A1, A2, B, C, vendar pa se na tem področju pripravljajo spremembe, pravi red. prof. dr. Vesna Žegarac Leskovar, u.d.i.a., dekanica Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru.
SLOWOODLIFE_strokovno_v_lesu_Pohleven

Z leseno gradnjo do novih delovnih mest in nižjih emisij CO₂

Po koronskem obdobju bo treba ubrati nove poti, saj so nas stare pripeljale v okoljsko in vsesplošno družbeno krizo, ugotavlja prof. dr. Franc Pohleven, upokojeni zaslužni profesor Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Je ustanovitelj in član Društva za zaščito lesa Slovenije in že več kot petnajst let z razstavami Čar lesa promovira okoljski pomen lesa za prihodnost človeštva. K temu so ga spodbudile podnebne spremembe, ki se kažejo z ekstremnimi vremenskimi pojavi, kot so suše, poplave, zmrzali in žledolomi. »Za podnebne spremembe je kriv človek in njegove dejavnosti zadnjih sto, dvesto let,« pravi.
SLOWOODLIFE_strokovno_v_lesu_CBD

Na gradbišču največjega trajnostnega projekta pri nas

Gradnja šestih lesenih štirinadstropnih blokov, lociranih v zelenem delu Celja, je trenutno največji trajnostni projekt pri nas. Dva bloka že stojita, preostali štirje pa bodo dokončani v drugi fazi projekta, ki je pogojen z okoljskimi določili. O tem, kako nastaneta taka lesna konstrukcija in zgradba, smo se pogovarjali dr. Brunom Dujičem iz projektantskega biroja CBD, ki je bil zadolžen za konstrukcijsko zasnovo in statiko tega projekta.