Pogoji uporabe spletnega mesta www.slowoodlife.com

 

Z vstopom na spletno mesto www.slowoodlife.com vsakdo sprejema naslednje pogoje uporabe te spletne strani:

Vse vsebine, ki se nahajajo na spletni strani www.slowoodlife.com, so informativnega značaja in so namenjene izključno informiranju. Spletno stran smo pripravili v podjetju SLOWOODLIFE d. o. o. (v nadaljevanju: skrbnik). Kot skrbnik spletnega mesta se obvezujemo, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da bodo podatki na naši spletni strani točni, resnični in zanesljivi. Vendar ne odgovarjamo za nehote storjene tipkarske napake in za točnost informacij, podanih iz strani tretjih oseb;

Oblika te spletne strani in vsa vsebina te strani in podstrani – ves avtorski material skrbnika – je zaščiten s pravicami o industrijski in intelektualni lastnini;

Informacije, besedila, fotografije in druge grafične elemente, ki se nahajajo na tej spletni strani, ni dovoljeno – ne v celoti, ne delno – reproducirati, spremeniti, razpošiljati, licencirati ali izdati v obliki tiskanih ali digitalnih publikacij v kakršnekoli namene brez predhodnega pisnega dovoljenja skrbnika. Skrbnik spletnega mesta dovoljuje reprodukcijo tega materiala izključno na podlagi pisne odobritve vaše prošnje, poslane na elektronski naslov office@slowoodlife.com. Navajamo osnovne kriterije za presojo takšnih prošenj:

  • vaša spletna stran naj blagovno znamko SLOWOODLIFE prikazuje v pozitivni podobi;
  • vaša spletna stran ne sme vsebovati nezakonitega ali iz našega zornega kota neprimernega gradiva;
  • na vaši spletni strani mora biti ustvarjen vidni link na skrbnikovo spletno stran;
  • uporabljene fotografije morajo ostati nespremenjene (brez dodanega besedila na slikah, ne smejo biti razrezane ali zlepljene z drugimi fotografijami, barve in razmerja fotografij morajo ostati nespremenjena itd.);
  • lastnik avtorskih pravic tako za fotografije in besedila kot grafične rešitve je SLOWOODLIFE d.o.o.;

Logotipi na spletni strani www.slowoodlife.com so last skrbnika; njihova uporaba, trajen prenos na zasebni podatkovni vir, kopiranje ali distribucija na kakršenkoli način brez pisnega dovoljenja skrbnika je prepovedana;

Spletna stran www.slowoodlife.com vsebuje številne povezave na druge spletne strani, ki delujejo povsem neodvisno od skrbnikove spletne strani. Skrbnik ne jamči za točnost, popolnost ali verodostojnost informacij, vsebovanih v vsakršnih takšnih povezavah ali na drugih spletnih straneh, na katere vodijo povezave s skrbnikove spletne strani. Do teh povezav vsakdo dostopa na lastno odgovornost;

Skrbnik spletnega mesta izrecno zavrača vsakršno odgovornost za kakršnokoli neposredno, posredno, slučajno ali drugo škodo, ki bi nastala kot posledica vašega dostopanja do skrbnikove spletne strani oziroma njene uporabe, med drugim tudi za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo kot posledica delovanja računalniških virusov ali vašega zanašanja na informacije, pridobljene preko skrbnikove spletne strani.

Podatke in informacije, zbrane na spletni strani www.slowoodlife.com, smo pripravili z vso skrbnostjo. Kljub temu pa smo samo ljudje in obstaja možnost, da smo pri vnosu vsebin storili tudi napako. Če ste ali boste opazili kakršnokoli napako, vedite, da do nje ni prišlo hote ali zlonamerno. Če nas na to opozorite na elektronski naslov office@slowoodlife.com, jo bomo v najkrajšem možnem času odpravili.

Skrbnik spletnega mesta si pridržuje pravico do spreminjanja splošnih pogojev brez predhodnega opozorila;

Te spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene.

Kontakt skrbnika:
SLOWOODLIFE d.o.o.
Šardinje 14a
2274 Velika Nedelja
E-pošta: office@slowoodlife.com

Želimo vam navdihujočo in koristno rabo našega spletnega mesta www.slowoodlife.com.