SLOWOODLIFE MANIFEST

TRANSFORMACIJA MISELNOSTI V TRAJNOSTNO GRADNJO Z LESOM

V SLOWOODLIFE® multimedijski informativno-izobraževalni platformi, smo predani viziji
trajnostne gradnje, ki vključuje les kot ključni gradbeni material. Zavedamo se, da je
naša skupna odgovornost oblikovati prihodnost, kjer stavbe niso le funkcionalne,
ampak tudi trajnostne in prijazne do okolja.

PREHOD NA LESENO GRADNJO

Skupaj s poslovnimi partnerji, ki jih predstavljamo na platformi SLOWOODLIFE®, sprejemamo izziv intenzivnega prehoda na sodobno leseno gradnjo in uporabo zelenih rešitev. Zavzemamo se za uporabo inovativnih sistemov lesne gradnje in podpiramo raziskave, ki prispevajo k boljšim konstrukcijam in trajnostnim rešitvam.

PREHOD NA LESENO GRADNJO

Skupaj s poslovnimi partnerji, ki jih predstavljamo na platformi SLOWOODLIFE®, sprejemamo izziv intenzivnega prehoda na sodobno leseno gradnjo in uporabo zelenih rešitev. Zavzemamo se za uporabo inovativnih sistemov lesne gradnje in podpiramo raziskave, ki prispevajo k boljšim konstrukcijam in trajnostnim rešitvam.

ZAVEZA K TRAJNOSTNEMU GOSPODARSTVU

Z vsebinami, ki jih objavljamo na naših medijskih kanalih, se zavezujemo k utrjevanju trajnostnega gospodarstva, ki ohranja naše naravno okolje za prihodnje generacije. Naše aktivnosti so usmerjanje k spodbujanju uporabe lesa iz certificiranih virov, ki omogoča ekološko ravnovesje in biodiverziteto.

POUDAREK NA TRAJNOSTNI GRADNJI

Gradnjo lesenih objektov, opremo doma iz lesa ter pripadajoče trajnostne sisteme postavljamo v središče naših predstavitev gradbenih praks. Zavedamo se, da gradimo ne le za danes, ampak za prihodnost, zato sta premišljeni vpliv na okolje in energetska učinkovitost ključnega pomena.

TRANSFORMACIJA MISELNOSTI

Razumemo, da trajnostna gradnja ne vključuje le materialov, temveč tudi način, kako razmišljamo o gradnji in bivanju. Z našimi medijskimi vsebinami se zavezujemo k spremembi miselnosti v smeri inovacij, energetske učinkovitosti in uporabe naravnih virov, kjer postavljamo les na najvišji piedestal.

VLOGA OZAVEŠČANJA

Kot ambasadorji trajnostne gradnje in sobivanja z lesom, se zavedamo naše odgovornosti pri tvorbi trajnostnih sprememb in smo ponosni na svojo vlogo v ozaveščanju širše javnosti o prednostih lesene gradnje.

S tem manifestom izražamo našo zavezanost soustvarjanju trajnostne prihodnosti s poudarkom na lesu in zelenih tehnologijah. Povezava med nami, trajnostno naravnanimi podjetji in vsemi, ki nas podpirajo in spremljajo, je pokazatelj, da nam je mar in da v tej viziji nismo sami. 

Zahvaljujemo se vsem podjetjem in partnerjem, ki zaupajo našemu širjenju odličnih zgodb sodobnih prostorskih rešitev in pristnega življenjskega sloga. Skupaj postavljamo les, okoljsko sprejemljive tehnologije in materiale na najvišjo stopničko bivanjskega dialoga.