Pri Lumarju več kot 90 % električne energije iz lastnih virov

1. 2. 2024

Maribor

Arhiv podjetja Lumar

Pri družinskem podjetju Lumar so že leta 2018 sprejeli trajnostno poslovno strategijo, v okviru katere dosegajo ravnovesje med svojimi okoljskimi, socialnimi in gospodarskimi dejavnostmi. »Prepričani smo, da je to najboljši način za dosego trajnostne prihodnosti na dolgi rok. Naše delovanje enakovredno vključuje vse vidike trajnostnega delovanja oz. enakovredno obravnavo vseh pet kapitalov, ki vplivajo na delovanje podjetja: naravni, človeški, družbeni, proizvodni in finančni. To dosegamo s trajnostnim delovanjem na ravni našega produkta kot celostnega delovanja podjetja,« pravi vodja razvoja in trajnosti Nataša Teraž Krois.

Ob sprejetju trajnostne poslovne strategije so v Lumarju zastavili svoje okoljske cilje oz. zaveze, s katerimi želijo do leta 2025 postati ogljično nevtralno podjetje.
»Gre za zaveze, ki so zelo pomembne tudi našim kupcem, ki trajnost jemljejo kot svoj način življenja. Že leta 2021 smo namestili na našo proizvodno halo in poslovni objekt sončni elektrarni, ki nam zagotavljata več kot 90 % električne energije za naše delovanje. Prihranki izpustov CO2 zaradi lastne proizvodnje električne energije znašajo okoli 80t na leto, da bi absorbirali enako količino CO2, bi potrebovali okoli 1.600 dreves,« razlaga Nataša Teraž Krois. Nadaljnje prihranke CO2 so v podjetju dosegli tudi s celovito prenovo poslovne stavbe in popolno elektrifikacijo delovnega voznega parka.

SLOWOODLIFE_Lumar_Primus_EDITION
Lumar Primus EDITION – prva certificirana aktivna hiša v Sloveniji

Zavestna odločitev za »odrast«

S sprejeto trajnostno poslovno strategijo so v podjetju še več poudarka dali strateški nabavi materialov in surovin, pri čemer ob tehničnih karakteristikah materiala, upoštevajo tudi okoljske kriterije, ki se izkazujejo z okoljskimi certifikati, vse večjo težo pa ima tudi transport, saj predstavlja eno večjih obremenitev okolja. Les kot ključni gradbeni element hiš dobavitelji dostavijo iz radija 200 km. Transport ni omejen zgolj z dostavo materialov ampak tudi z dobavo in odločitvijo, kje graditi.

»Ob iskanju najbolj optimalnih in preverjenih trajnostnih nabavnih kanalov smo se v skladu s sprejeto trajnostno poslovno strategijo zavestno odločili za “odrast” iz novih geografskih trgov. Ocenjujemo, da v naši panogi takšno delovanje ni ekološko in trajnostno, še posebej, če so gradbišča od naše proizvodnje, oddaljena več kot 5 do 6 ur vožnje. Čeprav se to sliši morebiti neambiciozno, ali utopično, verjamemo, da bodo skozi trajnostno poslovno transformacijo podjetja v naši panogi vedno bolj delovala lokalno. Pomemben je tudi vidik celovitosti storitve in kakovosti izvedbe, saj je oboje na oddaljenih lokacijah težje zagotavljati, še posebej pri interdisciplinarnem in tako zahtevnem produktu kot je hiša,« dodaja Teraž Krois.

SLOWOODLIFE_Lumar_certifikat_Green_Star
Podelitev certifikata Green Star Nataši Teraž Krois iz Lumarja

Potrjeno trajnostno delovanje

Z razvojem pasivne tehnologije, sodobnih idejnih zasnov hiš in povezovanjem s podjetji iz drugih panog, so ustvarili sodobne trende in nov pogled na gradnjo iz lesa. Posledica uspešnega razvoja in delovanja so tudi številni certifikati in nagrade za tehnološke rešitve in trajnostno poslovanje podjetja; 2x certifikat Green Star, nagrada Horus za družbeno odgovorno delovanje, 3x Znak kakovosti v graditeljstvu – ZRMK, ETA – Evropsko tehnično soglasje, certifikat Austria Gütezeichen, ki potrjujejo kakovost in odličnost na področju razvoja in trajnostne lesene montažne gradnje.

Podjetje je v fazi priprave druge trajnostne in krožne poslovne strategije, kjer bodo definirali nadaljnje korake in cilje na poti svojega trajnostnega delovanja. Ti bodo usmerjeni na optimizacijo procesov v podjetju in razvoj produktov in rešitev, ki skozi celoten življenjski cikel minimalno vplivajo na okolje. Pri tem bodo v aktivnosti vključevali vse deležnike podjetja, saj lahko le tako uspešno razvijajo celovite trajnostne rešitve za življenje brez emisij

Več informacij: tukaj

Ostale novice

Razstava Bivanje z lesom v paviljonu EXPANO

Doživljajski park Expano ob Soboškem jezeru na obrobju Murske Sobote, ki z inovativno tehnologijo predstavlja posebnosti Pomurja, ponuja obiskovalcem edinstvena doživetja, katerim se je v teh dneh pridružila potujoča razstava Bivanje z lesom. Na ogled bo vse do 28....

Razstava Bivanje z lesom - SLOWOODLIFE
USPEŠNE ZGODBE - Agencija Lotos
SLOWOODLIFE_Bivanje_z_lesom_banner