Univerza na Primorskem in inštitut Innorenew COE skupaj ustanovila začetni center Akademije Novega evropskega Bauhausa

26. 6. 2023

Koper, Slovenija

Innorenew COE

V sredo, 14. 6. 2023, je Senat UP na 40. redni seji ustanovil univerzitetni center “Začetno vozlišče Akademije Novega evropskega Bauhausa za trajnostno grajeno okolje z obnovljivimi materiali (NEBAP Hub)”, prof. dr. Andreja Kutnar pa je bila imenovana za vodjo vozlišča za obdobje štirih let.

SLOWOODLIFE_novi_evropski_bauhaus

Evropska Unija se bori proti podnebnim spremembam z izvajanjem ambicioznih politik v EU in s tesnim sodelovanjem z mednarodnimi partnerji. Evropa namerava do leta 2050 postati prva svetovna podnebno nevtralna celina. Z namenom doseganja tega ambicioznega cilja je 11. decembra 2019 sprejela Evropski zeleni dogovor. Sledila je pobuda za Novi Evropski Bauhaus, ki jo je Evropska komisija sprožila 18. januarja 2021. Cilj pobude je na podlagi razprav oblikovati nove načine življenja na stičišču umetnosti, kulture, socialne vključenosti, znanosti in tehnologije.

Omogoča uresničevanje Zelenega dogovora v našem življenjskem okolju. Je poziv k zasnovi in oblikovanju trajnostnega in vključujočega okolja, ki ga bomo zgradili z združenimi močmi in nas bo navdajalo z lepoto. UP je 27. 1. 2023 postala partnerica Novega evropskega Bauhausa. Aktivno spremlja razvoj politik in se tudi vključuje v pripravo akcijskih načrtov ter programov, ki bodo omogočali doseganje cilja EU, da postane prva svetovna podnebno nevtralna celina.

BISTVEN BO PREHOD NA TRAJNOSTNO

V EU skoraj 40 odstotkov vseh emisij toplogrednih plinov izhaja iz obratovanja stavb, dodatnih 10-20 % emisij toplogrednih plinov pa predstavljajo t. i. vgrajene emisije stavb, vključno z gradbenimi proizvodi, transportom in rušenjem. Zato je ta sektor ključen za trajnostne izboljšave in doseganje ciljev Evropskega zelenega dogovora. Za uspešnost Zelenega dogovora in hkratno ohranjanje konkurenčnosti evropskega gradbenega ekosistema pa je bistvenega pomena prehod na trajnostno, digitalno in vključujočo prihodnost znotraj omenjenega ekosistema. Pri tem je glavni dejavnik prav Novi evropski Bauhaus (NEB), ki sprejema ukrepe za pospešitev in podporo spremembam. Akademija Novega evropskega Bauhausa (NEBAcademy) je nadaljnja pomembna pobuda na tej poti.

KAJ BO NUDIL NEBAP HUB

NEBAP Hub na UP se osredotoča na trajnostno grajena okolja, tj. regenerativne in vključujoče prostore, ki z razogljičevanjem zmanjšujejo vplive na okolje ter vodijo k pozitivnim družbenim in gospodarskim učinkom, vključno z zdravjem in dobrim počutjem. To neizčrpno vključuje oblikovanje in uporabo z upoštevanjem lepote in funkcionalnosti, rabe zemljišč in materialov (s poudarkom na naravnih obnovljivih materialih), uporabniška stališča in soustvarjanje, nizke vplive na okolje prek krožnih načel (gradnja, vzdrževanje, rešitve za podaljšanje življenjske dobe in dekonstrukcija za ponovno uporabo). Center NEBAP Hub bo nudil tradicionalna (“offline”) in spletna usposabljanja o gradbenih ekosistemih z materiali na biološki osnovi, digitalnih tehnologijah in večji krožnosti z namenom pospešitve razogljičenja domov in stavb po Evropi in širše, spodbujal zelen, digitalen in vključujoč prehod v gradbenem ekosistemu z uporabo materialov na biološki osnovi, združeval že obstoječe učne module za gradbeni ekosistem in tesno sodeloval s skupnostjo New European Bauhaus (NEB).

Ostale novice

Dan odprtih vrat na individualni skoraj nič-energijski hiši Lumar

Na ogled individualna skoraj-nič energijska hiša Lumar V podjetju Lumar v četrtek 30. maja, med 12.00 in 17.00 uro, pripravljajo nov dan odprtih vrat. Zaradi izjemnega zanimanja bo na ogled individualna skoraj nič-energijska hiša Lumar, katere izhodišče je bila...

Razstava Bivanje z lesom vabi v Celje

Lesene hiše ponujajo edinstveno kakovost bivanja, ki je težko primerljiva z drugimi gradbenimi materiali. Les ni le estetsko privlačen, ampak ustvarja prijetno in toplo bivalno kakovost, ki pelje k dobremu počutju in večji povezanosti z naravo. O tem se lahko...

Razstava Bivanje z lesom - SLOWOODLIFE
USPEŠNE ZGODBE - Agencija Lotos
SLOWOODLIFE_Bivanje_z_lesom_banner